Tablice ogłoszeniowe

Tablice administrowane przez The Best Studio Reklamy są oznakowane tabliczkami w kolorze czerwonym na terenie miasta Olecko. Po prawej stronie strony umieszczony jest link do mapy Olecka gdzie można okreslić gdzie miejsca interesujące Państwa do umieszczenia reklam.
Regulamin korzystania z tablic i słupów ogłoszeniowych:
1. Tablice administrowane przez The Best Studio Reklamy są oznakowane tabliczkami w kolorze czerwonym z napisem informującym o administratorze.
2. Ekspozycji na tablicach dokonuje się po uzgodnieniu z The Best Studio Reklamy następujących warunków:
a) ilość tablic, na których mają być eksponowane plakaty;
b) ilość plakatów eksponowanych na poszczególnych tablicach;
c) ilość dni, przez które plakaty mają być eksponowane.
3. Wszystkie plakaty i ogłoszenia naklejane bez zgody administratora będą usuwane, natomiast naklejającemu zostanie naliczona opłata administracyjna. (20 zł + VAT za 1 sztukę niezależnie od formatu).
4. Ekspozycja ogłoszeń drobnych (niekomercyjnych) w strefie ;dla nich przeznaczonych jest bezpłatna w ilości jedno ogłoszenie na słupie o formacie nie większym niż A4 (297x210 mm).
5. Jednostki Samorządu Gminnego Gminy Miasta Olecko są zwolnione z opłaty ekspozycyjnej. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku uzgodnienia z administratorem warunków punktu 2 niniejszego regulaminu.

Cennik:

FORMAT PIERWSZY DZIEŃ KAŻDY NASTĘPNY
Rozmiar w mm Netto Brutto Netto Brutto
A4 (297x210) 0,98 1,21 0,20 0,25
A3 (420x297) 1,2 1,48 0,4 0,49
A2 (594x420) 1,4 1,72 0,8 0,98
A1 (841x594) 1,97 2,42 1,38 1,7
A0 (1189x841) 2,62 3,22 1,97 2,42